Riviera di Rimini - San Leo

Patří k nejkrásnějším vesnicím Itálie, což dokazuje i oficiální titul, který získala.

O této malebné historické vesničce se zmiňuje dokonce i Dante Alighieri ve své Božské komedii. Je to místo, které patří ke "klenotům" Itálie a slouží také jako perfektní kulisa pro různé umělecké filmy. Kdysi se nazývalo Monte Feltro, ale v období rozšiřování křesťanství sem zavítali dva křesťanskí dalmátští kameníci - Leo a Marino. Po jednom se jmenuje vesnice San Leo, ten druhý dal název celému státu - San Marino.

Významné historické památky, které stojí za návštěvu: hrad Pietracuta, palác Nardini, palác Della Rovere, Muzeum křesťanského umění, katedrála San Leone, pevnost (kde byl kdysi vězněn Giuseppe Balsamo, známý jako gróf Cagliostro) a mnoho dalších.